ednym z głównych zagrożeń jest  nagłe zatrzymanie krążenia (NZK).
Komentarze
Dodaj komentarz